/

Tīrkultūra is a global broadcasting platform streaming 24/7 sound art, radio art, and innovative, experimental music. 

/

nākamais skaņdarbs / next up

šobrīd atskaņo un nesen atskaņotie skaņdarbi / playing now and recently played music

Tirkultura
šobrīd atskaņo / now playing


Daily program

on

U n e x p e c t e d S o u r c e s

A u d i o G a l l e r y

r a d i o

EET time zone 

/

From

6am

P I A N O _ s o u r c e s _ s o u n d _ p a i n t i n g s

from

7 am

D r e a m y _ m o r n i n g _ S O U R C E S

from

10 am

G O L D E N _ A R C H I V E _ s o u r c e s

from

11 am

L A Z Y _ w o r k i n g _ D a y _ s o u r c e s

from

14 pm

S l o w _ F o c u s / d r e a m y _ n a p

from

15 pm

D a i l y _ U n e x p e c t e d _ S o u r c e s _ G a l l e r y

from

20:00

E V E N I N G _ S O U R C E S

from

midnight

N I G H T _ S o u r c e s

_________Recent LR3 Tīrkultura radio show episodes 

© Copyright. All Rights Reserved to Tirkultura.