Tīrkultūra ir aktīva laikmetīgās kultūras platforma, kuras galvenais izteiksmes līdzeklis ir skaņa. Platformas mērķis ir kvalitatīvi papildināt un veicināt Latvijas kultūras vides attīstību un tās sasaisti ar starptautisko laikmetīgās mūzikas, mākslas un kultūras vides kontekstu, sadarboties ar dažādu mākslas jomu pārstāvjiem un institūcijām Latvijā un ārvalstīs; un producēt alternatīvas jaunākās mūzikas radio pārraides, interneta radio programmu un koncertnotikumus, lai Latvijas publikai sniegtu bagātu laikmetīgās kultūras piedāvājumu.


//


Tīrkultūra is an interdisciplinary contemporary culture platform working mainly through the medium of sound. Our mission is to enrich and inspire the development of culture in Latvia. We seek to collaborate with artists and institutions locally and internationally by producing the weekly Tirkultūra radio show on LR3, as well as implementing the 24/7 streaming radio platform offering curated mix-tapes, poetry readings, artist interviews, and sound collages, etc.. Tirkultūra has also introduced a format of live visual sound sessions in the shape of White Wall sessions presented at partnership venues in Latvia, as well as biannual series of Unexpected Sources. Both events aim to merge visual art with the art of sound presenting local and international artists. 

© Copyright. All Rights Reserved to Tirkultura.